وب سایت یک سرامیست - نقاش 1390/11/17

 در طراحی گرافیک وب‌سایت، پس از اتودهای اولیه در مورد ترکیب‌بندی وب‌سایت با آقای لیمونی عزیز به توافق رسیدیم. اما برای ترکیب‌بندی نهایی، دو ترکیب رنگی داشتیم، یکی با پس‌زمینه سفید و نوشته‌های سیاه، دیگری برعکس آن (پس‌زمینه سیاه و نوشته‌های سفید) تردید آقای لیمونی در عدم انتخاب یکی از این دو پیشنهاد رنگی، کار را به هم فکر با همه نارمنـدی‌ها کشاند، یک راه‌حل فنی مسئله زیبایی را حل کرد. کلیدی در وب‌سایت کدنویسی شد که بازدیدکننده هر زمان بخواهد وب‌سایت را با رنگ سیاه ببیند و هر زمان بخواهد سفید‌اش کند.
از این هم نگفته نگذریم که آقای لیمونی برخلاف این که برای تحویل گرفتن وب‌سایت خود بسیار عجله داشت چند ماه طول کشید که کارهای خوب‌اش را در وب‌سایت‌اش به‌روز کند البت آن هم به اصرار ما. پس اگر شما هم پس از تحویل گرفتن وب‌سایت به این زودی‌های به‌روز نخواهید کرد برای تحویل گرفتن وب‌سایت استرس نگیرید و به ما هم استرس ندهید، بگذارید ما کارمان را بکنیم.